Utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk

Redegjørelsen ble holdt i Stortingets 6. mai 1999, Innst. S. nr. 28 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utviklings- og menneskerettighetsministeren Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.11.1999 Innst. S. nr. 28 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1999