Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30 (1998-1999), Innst. S. nr. 12 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1999 Innst. S. nr. 12 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1999