Forskning ved et tidsskille

St.meld. nr. 39 (1998-1999), Innst. S. nr. 110 (1999-2000) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2000 Innst. S. nr. 110 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2000