Evaluering av losplikt- og losgebyrsystemet

St.meld. nr. 47 (1998-1999), Innst. S. nr. 85 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1999 Innst. S. nr. 85 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2000