Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.10.1999 Innst. S. nr. 4 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1999