Innstilling fra justiskomiteen om Billighetserstatninger av statskassen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 20. oktober 1999

Kristin Krohn Devold

leder

Olav Teppen

ordfører

Jan Simonsen

sekretær