Ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS

St.prp. nr. 84 (1998-1999), Innst. S. nr. 81 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 81 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1999