Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 57/1999 av 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, og lik behandling av kvinner og menn)

St.prp. nr. 92 (1998-99), Innst. S. nr. 6 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 26.10.1999 Innst. S. nr. 6 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1999