Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 97 (1998-1999), Innst. S. nr. 14 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.1999 Innst. S. nr. 14 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1999