Forhandlinger om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

St.prp. nr. 2 (1999-2000), Innst. S. nr. 8 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.10.1999 Innst. S. nr. 8 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1999