Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

St.prp. nr. 30 (1999-2000), Innst. S. nr. 87 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1999 Innst. S. nr. 87 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1999