Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og1998

St.meld. nr. 23 (1999-2000), Innst. S. nr. 112 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2000 Innst. S. nr. 112 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 29.02.2000