Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm, Torbjørn Andersen og Vidar Kleppe om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå

Dokument nr. 8:5 (1999-2000), Innst. S. nr. 61 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Torbjørn Andersen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 61 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1999