Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 3 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.10.1999 Innst. S. nr. 3 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.10.1999