Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Stortingets møte 13. oktober 1999: "Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige lovforslag som sikrer lavtlønnede rett til sykelønn fra 1. januar 2000"

Budsjett-innst. S. I (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1999 Budsjett-innst. S. I (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1999