Endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2000 vedrørende sivilt beredskap, administrasjon m.m., post og telekommunikasjoner

Budsjett-innst. S. I (1999-2000). Jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1999 Budsjett-innst. S. I (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1999