Svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1999

Dokument nr. 7A (1999-2000), Innst. S. nr. 39 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.1999 Innst. S. nr. 39 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1999