Forslag fra stortingsrepresentantene Gerd Fladset, Siv Jensen, Øyvind Vaksdal, Terje Knudsen og Thore Aksel Nistad om lov om endring i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, endring av § 10 slik at staten bærer kostnadene til særskilt gransking før iverksetting av tiltak

Dokument nr. 8:14 (1999-2000), Innst. O. nr. 25 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gerd Fladset, Øyvind Vaksdal, Siv Jensen, Thore A. Nistad, Terje Knudsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. O. nr. 25 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999