Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (brukerstyrt personlig assistanse)

Ot.prp. nr. 8 (1999-2000), Innst. O. nr. 22 (1999-2000), beslutning. O. nr. 33 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementetSaken er behandlet i sosialkomiteenInnstilling avgitt 02.12.1999Innst. O. nr. 22 (1999-2000)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 02.12.1999

    Behandlet i Odelstinget: 14.12.1999

    Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999