Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Dokument nr. 1(1999-2000), unntatt sak nr. 1, Kystverkets regnskap for 1998 og sak 3, FATIMA-prosjektet, Innst. S. nr. 107 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2000 Innst. S. nr. 107 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2000