Riksrevisjonen legger frem: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjon av Svalbard for budsjetterminen 1982 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Dokument nr. 1 (1999-2000), sak 1 Kystverkets regnskap for 1998, Innst. S. nr. 141 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2000 Innst. S. nr. 141 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2000