Forsvarskomiteen melder å ha valgt Anne Enger Lahnstein som ny nestleder i forsvarskomiteen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.