Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Svein Ludvigsen om å gi kommuner i det samiske forvaltningsområdet rett til å velge nasjonal eller samisk læreplan for grunnskolen

Dokument nr. 8:1 (1997-98), Innst. S. nr. 23 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siri Frost Sterri, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.11.1997 Innst. S. nr. 23 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1997