Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal om utlån av skolebøker i videregående skole

Dokument nr. 8:4 (1997-98), Innst. S. nr. 68 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 18.12.1997 Innst. S. nr. 68 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.01.1998