Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Olav Gunnar Ballo om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., endringer i § 55 A slik at det blir forbud mot å diskriminere funksjonshemmede ved ansettelse m.v.

Dokument nr. 8:25 (1999-2000), Innst. O. nr. 63 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. O. nr. 63 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000