Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe,Terje Knudsen, Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal og Hans J. Røsjorde om endring i lov om yrkesskadeforsikring slik at begrepet "konstatert" anvendes i denne bestemmelse på tilsvarende måte som ved konstatering av skader i henhold til skadeerstatningsloven, i forhold til soldater under NATO-ledede operasjoner i utlandet og tidligere FN-soldater

Dokument nr. 8:24 (1999-2000), Innst. S. nr. 145 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde, Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.03.2000 Innst. S. nr. 145 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.04.2000