Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ågot Valle om likestilling mellom tredelt skift og helkontinuerlig turnus

Dokument nr. 8:6 (1997-98), Innst. S. nr. 71 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 22.01.1998 Innst. S. nr. 71 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 27.01.1998