Askøy kommune sender skriv datert 13. desember 1999 med uttalelse fra kommunestyret om kommuneøkonomien, overføringer til kommunene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.