Lillehammer kommune sender skriv datert 3. januar 2000 med uttalelse fra kommunestyret om kommuneøkonomien

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.