Forslag fra stortingsrepresentantene Anneliese Dørum, Tomas Norvoll, Ursula Evje, Petter Løvik og Rolf Reikvam om tiltak for å sikre de økonomiske forholdene for studenter som gjennomfører obligatorisk praksis i forbindelse med opptak til dyrepleierutdanningen ved Norges veterinærhøgskole

Dokument nr. 8:32 (1999-2000), Innst. S. nr. 155 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anneliese Dørum, Petter Løvik, Rolf Reikvam, Tomas Norvoll, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V), (A), (FrP), (H) og (SV) Innstilling avgitt 11.04.2000 Innst. S. nr. 155 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2000