Vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

St.prp. nr. 43 (1999-2000), Innst. S. nr. 149 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.04.2000 Innst. S. nr. 149 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2000