Rana kommune sender skriv datert 2. februar 2000 med uttalelse fra kommunestyret om de økonomiske rammebetingelser for kommunesektoren budsjettåret 2000

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist