Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 28. mars 2000: (Jf. Innst. O. nr. 49) Stortinget ber Regjeringen fortsette arbeidet med å bedre allmennlegedekningen - spesielt i utkantstrøk. Forslaget om en fastlegelov skrinlegges inntil videre

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet