Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 39 (1999-2000), Innst. S. nr. 129 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2000 Innst. S. nr. 129 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2000