Forslag fra stortingsrepresentantene Oddvard Nilsen, Kjellaug Nakkim og Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot parallellimport av fonogrammer (inklusive CDer) og videogrammer

Dokument nr. 8:9 (1997-98), Innst. S. nr. 101 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Kjellaug Nakkim, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 101 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1998