Riksrevisjonens antegnelser til statsregnskapet for 1998 - manglende avstemminger og dokumentasjoner i Kystverkets regnskap

Dok. nr. 1. Tillegg nr. 1(1999-2000), Innst. S. nr. 141 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2000 Innst. S. nr. 141 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2000