Innberetning fra valgkomiteen om oppnevning av varamedlemmmer for utenrikskomiteens medlemmer i konsultasjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget)

S. nr. 14 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.