Utenriksministerens redegjørelse om Regjeringens forberedelser til Tilsynskonferansen for traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen (NPT)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status