Innberetning fra valgkomiteen om suppleringsvalg av varamedlemmer for utenrikskomiteens medlemmer i konsultasjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget)

S. nr. 139 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.