Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for 1996 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Dokument nr. 1 (1997-98) unntatt Forsvarsdepartementet, sak 1, Innst. S. nr. 89 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.02.1998 Innst. S. nr. 89 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1998