Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for 1996, 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Dokument nr. 1 (1997-98), Forsvarsdepartementet sak nr. 1, innst. S. nr. 141 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1998 Innst. S. nr. 141 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1998