Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen om åpenhet omkring informasjonsrådgivning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.02.1997 Innst. S. nr. 118 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.03.1997