Skånland kommune sender skriv datert 28. mars 2000 med uttalelse fra kommunestyret om den økonomiske situasjonen i landets kommuner

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.