Anskaffelse av nye fregatter

St.prp. nr. 48 (1999-2000), Innst. S. nr. 192 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2000 Innst. S. nr. 192 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2000