Faglige, juridiske og økonomiske rammer for dyrehelseforvaltningen og virksomheten til veterinærer og annet dyrehelsepersonell

St.prp. nr. 54 (1999-2000), Innst. S. nr. 235 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. S. nr. 235 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000