Valg av et varamedlem til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 171 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. S. nr. 171 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2000