Midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 59 (1999-2000), Innst. O. nr. 93 (1999-2000), beslutning. O. nr. 107 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. O. nr. 93 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2000