Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av EUs handlingsprogram "UNG i Europa" (2000-2006), i EØS-avtalen.

St.prp. nr. 80 (1999-2000), Innst. S. nr. 250 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. S. nr. 250 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2000