Forslag fra stortingsrepresentantene Hans J. Røsjorde, Per Olaf Lundteigen og Rolf Ketil Bjørn om å utrede fortsatt bruk av deler av Fornebuområdet som småflyplass

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde, Per Olaf Lundteigen, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP), (SP) og (SV) Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. S. nr. 153 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 24.04.1997