Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og Bjørn Hernæs om innføring av minstestraffer ved gjentatte grove vinningsforbrytelser m.m.

Dokument nr. 8:21 (1997-98), Innst. S. nr. 105 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Hernæs, Jan Petersen, Kristin Krohn Devold Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 105 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1998